Épületek energetikai felújítása, fűtéskorszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése – Szent Imre Általános Iskola 9545 Jánosháza, Ady Endre út 14. HRSZ.: 1094

 

USZT_logo_cmykInfoblokk2_ERFA_egyes

Épületek energetikai felújítása, fűtéskorszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése – Szent Imre Általános Iskola 9545 Jánosháza, Ady Endre út 14. HRSZ.: 1094    

A Szent Imre Általános Iskola pályázatot nyújtott be a KEOP-4.10.0/E/12 pályázati konstrukcióra, „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című felhívásra. A támogatói döntés 2014. március 24-én kelt, a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság a KEOP-4.10/0/E/12-2014-0046 jelű pályázatot 83 593 622 Ft. összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás intenzitása: 100%. A projekt elszámolható költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A Közreműködő szervezet az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Jánosháza városban található Szent Imre Általános Iskola célja az intézmény energetikai korszerűsítése és a térség kedvező természeti adottságainak kihasználása megújuló energia felhasználásával az épület energiaigényének csökkentése érdekében. Az energiahatékonyság növelése céljából a tervezett korszerűsítések közé tartozik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása, az utólagos külső oldali hőszigetelés, a födémek szigetelése, a külső nyílászárók cseréje, kondenzációs kazánok és termosztatikus szelepek beépítése. Ezen kívül napelemes rendszer kiépítése valósul meg, szem előtt tartva az Európai Uniós törekvéseket, mi szerint növelni kell a megújuló energiák falhasználásának arányát. Ez éves szinten 567,49 GJ energia-megtakarítást eredményez, melyhez nagymértékű költség-megtakarítás társul. A fejlesztés jelentősen hozzájárul továbbá az üveghatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, számszerűen 47,51 t/év mennyiségben.

A beruházás élettartama hosszú távú, mintegy 25 év. A projekt műszaki megvalósítása problémamentes, ugyanakkor a projekt beruházási költségei jelentősek, ezek miatt a tervezett műszaki tartalommal történő megvalósítása csak támogatás bevonásával vált lehetővé.

A Szent Imre Általános Iskola céljai közé tartozik az ifjúság vallásos, tiszta erkölcsű nevelése, akik tisztelik a keresztény kultúra értékeit, gyakorolják vallásukat.

A Projekt helyszíne 9545 Jánosháza Ady Endre út 14./1. számú épület.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014.04.01.

A Projekt megvalósításának határideje: 2015.05.29

 

További információ:

Szent Imre Általános Iskola                                                          Egyházmegyei Projektiroda

Képviselője: Molnár Terézia igazgató                                              Varga Dezső irodavezető

9545 Jánosháza Ady Endre utca 14                                             9700 Szombathely, Szily u.5.

E-mailcím: sztimre@sztimre.sulinet.hu                    E-mail:martinusprojektiroda@gmail.com

 

Közreműködő szervezet
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. www.westpa.hu

Galéria

Fotók a felújítás előtt

Fotók a felújítás közben

Fotók a felújítás után

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>